cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

Интерпретация на наследството чрез дигитално разказване на истории за развитие на туризъм чрез преживявания в селски райони (INHERIT)

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Проект: 2023-1-BG01-KA220-VET-000157210

Бенефициер: Сдружение Деветашко плато

Партньори:

   Tetra Solutions LTD (Bulgaria)

   Naturalwalks (Spain)

   Občianske združenie Lišov Múzeum (Slovakia)

   Kato Drys Community Council (Cyprus)

Начална дата: 01.09.2023г.

Крайна дата: 31.08.2025г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Цели на проекта: Основна цел на Проекта INHERIT е да увеличи конкурентноспособността на малки фирми с дейност в сектор селски туризъм, развивайки у тях умения да създават и промотират иновативни продукти за Туризъм чрез преживявания. За целта:
 
Очаквани резултати: 
  • Ще разработим обучителен курс за обучители, обхващащ темите "Туризъм чрез преживявания", "Дигитален маркетинг", "Интерпретация на наследството" и "Дигитално разказване на истории" (digital storytelling). Поне по 2-ма обучители от държава ще преминат през обучението в Селската Бизнес Академия;
  • Ще изградим знания и умения за разработване на продукти за Туризъм чрез преживявания в предприемачи в сектор селски туризъм, във всяка от партньорските държави. 
  • За всяка от дестинациите, ще разработим пътеки, включващи туристически обекти (природни забележителности, културно или историческо наследство, представители на флора/фауна и др.)
  • По проекта ще бъде разработен сайт, съдържащ дигитално портфолио на пътеките и дигитална карта за всяка от дестинациите. Пътеките ще бъдат представени под формата на игри (куестове). Обучителният курс също ще бъде наличен на сайта.
  • Ще разпространим резултатите на проекта в партньорските държави. След края ще анализираме стъпките за бъдещото му развитие.

Този проект е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз.