cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ (СБА) ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ е нов проект на сдружение „Деветашко плато“, одобрен за финансиране от Фондация Америка за България (ФАБ).

Проектът стартира от 01.10.2020 г., с продължителност 36 месеца - до 31.03.2023 г. Общата стойност на предвидените дейности по проекта е 560200 лв., като 461500 лв. са финансирането от ФАБ.

Проектът Селска Бизнес Академия (СБА) има за цел подкрепа на селския бизнес и развитието на местните общности в Деветашкото плато и в други селски райони в България.

В процеса на подготовка на проекта идентифицирахме следните проблеми:

- Новите „млади“ предприемачи в ДП и други селски райони нямат или имат съвсем малко опит и познания за развитие на бизнес.

- Туристите трудно намират местни продукти и оригинални качествени сувенири в района.

- Необходимост от придобиване на нови умения с цел оцеляване и устойчивост на малкия бизнес в селата в условия на КОВИД-19.

- Необходимост от иновативен маркетингов подход и рекламна стратегия за представяне на България на международни пазари.

За разрешаването на тези проблеми ние предлагаме следните решения, които ще постигнем с изпълнението на проекта:

- Засилване на капацитета на стартиращите малки/ семейни селски бизнеси – качество, безопасност, разнообразяване на местните туристически услуги и продукти, с оглед новите условия в КОВИД ситуация.

- Подкрепа на местния бизнес и занаяти за предлагане на нови услуги и продукти в отговор на повишените очаквания на гости и туристи в района на ДП.

- Промоция на ДП като туристическа дестинация с висококачествени услуги и продукти и безопасно място за туризъм, работа и живот.

- Превръщане на СДП в експертен център за обучение по теми за развитие на селските райони, общностно развитие, опазване на културното наследство и природните ресурси, традиционна архитектура и алтернативен селски туризъм.

Планирани дейности:

- Проучване на съществуващи примери и обучителни бизнес модули и изготвяне на цялостна програма за курсове в СБА.

- Създаване на Селска Бизнес Академия.

- Организиране и провеждане на курсове и обучения.

- Подкрепа за осъществяване на най-добрите бизнес идеи на обучаемите.

- Разработване и прилагане на иновативна Стратегия за маркетинг и реклама.

- Организиране на редовни срещи и дискусии с местната общност в ДП за обсъждане на малки проекти.

Партньори по проекта са общините Ловеч, Летница и Севлиево и сдруженията „Зелениград“, „Долината на перперек“ и АЕРБС, както и софийския университет, Стопанска академия – Свищов, УАСГ, Тракийски университет и британски партньори.