cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
28.02.2024

Дискусия върху учебна програма, проект INHERIT

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter
Отново сме в Старата Мелница, а поводът е INHERIT (проект по програма Еразъм+). Дотук по проекта:
- проведохме първоначална среща с участието на партньорите в Кипър (Mola Culture Factory - Pano Lefkara), където набелязахме конкретни стъпки за изпълнението на INHERIT, срокове и отговорности за всеки от участниците;
- обсъдихме и одобрихме План за разпространение и бъдещо използване на резултатите от проекта, изготвен от Kato Drys Community Council;
- обсъдихме разработената от Naturalwalks програма за обучение.
Именно последното беше поводът за организираната на 23.02 дискусия в Старата мелница. Присъстваха представители на общини, кметски наместници, музеи, читалища, както и на частния сектор (основно в сферата на туризма). Запознахме участниците с целите на проекта и произтичащите възможности за утвърждаване на Деветашко плато като туристическа дестинация и обсъдихме каква нова добавена стойност можем да имаме към туристическото предлагане. В рамките на INHERIT ще бъде разработен учебен курс, който цели да повиши квалификацията и конкурентноспособността на предприемачите в сектор туризъм в малките населени места. Разработената учебна програма включва 6 модула по 2 части всеки:
Модул 1: Анализ на ресурсите на територията. Тук ще дефинираме какво е природно и културно наследство, ще набележим местните обекти във всяка от двете категории, които могат да бъдат използвани за целите на туризма;
Модул 2: Оценяване и предварителен подбор на ресурсите. Тук ще дадем критерии за оценка на ресурсите; ще дефинираме какво е устойчив селски туризъм.
Модул 3: Идентифициране и анализ на туристическото предлагане в района. В този модул ще обърнем внимание на базовите услуги (свързани с туризма), както и на допълнителните такива, носещи добавена стойност.
Модул 4: Анализ на идеалния профил за всеки тип туристическо предлагане. Ще дефинираме какво е клиентски профил и как да го идентифицираме.
Модул 5: Обучение за екскурзоводство и интепретация - storytelling. Ще обърнем внимание на екскурзоводството (основена дейност в селския туризъм) и на интерпретацията на наследството чрез разказване на истории - storytelling.
Модул 6: Продуктов дизайн. Тук ще говорим за създаването на цялостен туристически продукт за съответната дестинация - дизайн, брандиране и маркетинг.
Цялостната концепция на обучението включва лекционна част, съпътстващи упражнения и работа на терен, където да бъдат практически приложени новопридобитите знания. В началото ще имаме обучение за обучители, в което ще вземат участие представители на всяка от партньорските организации. В последствие обущения ще бъдат проведени във всяка от държавите-участници.
В края на дискусията Велислава Чилингирова ни представи проекта "Горски аптечки", който ще бъде реализиран с незаменимата помощ на Румен Ралчев, но за това ще ви разкажем по-късно! Очакваме с нетърпение и първото обучение по проекта (с участието на всички партньори), което ще се проведе през септември в Старата мелница.

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз.