cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
info@devetakiplateau.org /
Меню Търсене

Проект „Прозорец към света”

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

На 02.04.2009 г. Сдружение „Деветашко плато” подписа споразумение за реализацията на проект „Прозорец към света”, финансиран от Norway Grants - Норвежка програма за сътрудничество, на обща стойност 136 000 евро.

Целта на проекта е създаване на центрове за информация и услуги в деветте села от Деветашкото плато и развитие на устойчив туризъм в региона.

Дейностите включват:

Създаване на туристически и информационни центрове в селата Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава. Центровете ще служат както на местните хора – за електронни и административни услуги, така и на туристите и гостите на района – за информация и реклама.

Изграждане на модерна туристическа инфраструктура – с помощта на норвежка партньорска организация, която организира различни форми на отдих на открито, ще бъдат представени модели и продукти за отдих и туризъм от Норвегия. На тази база ще се разработят 9 малки проекта в Деветашкото плато за изграждането на вело и еко-маршрути, места за отдих, спортни и детски съоръжения, места за наблюдение и снимане на птици и други туристически атракции, ориентирани към устойчивото използване на природните и културни ресурси и към създаване на общ туристически продукт на Деветашкото плато.

С палатка и велосипед из Деветашкото плато – използвайки опита на норвежкия партньор ще се разработи програма и ще се организира едноседмично училище сред природата за 15 младежи. Участниците ще имат шанса да се запознаят с биоразнообразието и природните ресурси на Платото, да наблюдават различни видове птици, както и да се впуснат в множество игри и забавления на открито.

Популяризиране на района – разработване на уеб-сайт на сдружението, публикуване на снимки и информация за възможностите за туризъм в региона, издаване на карта, брошура и други информационни туристически материали.

  • Срок за изпълнение: 22 месеца /Април, 2009 – Януари, 2011/
  • Бюджет: 121 000 евро от програмата + 15 000 евро съфинансиране от сдружението, кметствата и общините Ловеч, Летница и Севлиево
  • Партньори: Сдружение на междуобщинските съюзи за отдих на открито, Норвегия и общините Летница, Ловеч и Севлиево

Норвежката програма за сътрудничество www.norwaygrants.org стартира в началото на 2008 г. и цели стимулирането на икономическия растеж и устойчивото развитие в България и Румъния - новите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Програмите за сътрудничество подкрепят иновативни идеи за разработване на партньорски проекти между норвежки и български или румънски фирми или публични институции, министерства, неправителствени организации и социални партньори.