cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

Проект "Активни граждани в селата"

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

ПРОЕКТ „Активни граждани в селата“ Договор № дог. 28/ 18,10,2019 г.

Входящ номер проектно предложение ACF 30

БЕНЕФИЦИЕНТ СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО“

В партньорство с:

Партньор 1: Friluftsrådenes Landsforbund Норвежка организация Фрилюфтраденес Ландсфербунд

Партньор 2: сдружение „Зелениград“ с. Осмар, община Велики Преслав

Обща стойност на проекта: 110 000,00 евро

Период на изпълнение: 32 месеца ноември 2019 г. – юни 2022 г.

Проектът „Активни граждани в селата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg.

Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.

Обща цел: Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгичево. Те са разположени в 4 български общини – Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав и резултатите ще допринесат за подобряване на механизмите за гражданско участие във формулирането и реализацията на решения за местно развитие във всички населени места в тези общини. Специфичнa цел: • Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики 

Дейности:

- Обучение на 12 обучители, представители на местните общности, които след завършване на обучението на свой ред ще провеждат обучения в селата. Обучението, водено от норвежките партньори, ще обхване интересни и актуални теми: Демократични граждански права и възможности за участие; Работещи механизми за гражданско участие в България и Норвегия; Подобряване на взаимодействието на местните власти и хората от малките населени места.

- Организиране на информационна кампа-ния за повишаване на гражданската актив-ност и мотивация за участие на хората от селата в обществения живот, осигуряване на достатъчно информация за решенията на Общинските съвети. Ще изградим инфо-точки във всяко село и ще подготвяме актуална информация и тримесечни бюлетини. Планираме и провеждане на срещи-разговори с популярни, обичани личности, които да дадат повече самочувствие на хората в селата и да стимулират гражданската им активност.

- Организиране и провеждане на обществени обсъждания в селата по теми, свързани с развитието на общината и на самите населени места. Идеите на местните общности ще бъдат насочени за включване в плановете на общините, а някои от тях, които не изискват сериозен финансов ресурс, ще бъдат реализирани веднага.

- На базата на научените и приложени подходи за взаимодействие, ще се, отправени към местни и национални институции изработят препоръки. Целта е да мотивираме местните общности за участие в обществени обсъждания и консултации, и да насърчим общините да подобрят механизмите си за включване.

- Проучване на работещи практики и модели в Норвегия за ангажиране на местните общности и доброволци за участие в проекти за местно развитие. Норвегия е страна, от която можем да вземем много добри идеи и подходи, които да адаптираме и приложим в България. Ще бъде изградена платформа за обявяване на инициативи и каузи в селата в двата района и ще бъдат проведени две кампании за набиране на доброволци – в Деветашкото плато и в района на „Зелениград“. Тези доброволци заедно с местните общности и четирите общини ще реализират част от идеите, предложени по време на обществените обсъждания.

- На базата на научените и приложени подходи за взаимодействие, ще се изработят препоръки, отправени към местни и национални институции. Целта е да мотивираме местните общности за участие в обществени обсъждания и консултации, и да насърчим общините да подобрят механизмите си за включване. Очакваме тези няколко последователни стъпки да доведат до повишаване на гражданската активност в малките населени места и подобряване на взаимодействието с общините. Когато гласът ти се чува, си по-склонен да се включиш и в реализацията на идеята. Това води към повече общностно мислене и действие и по-високо доверие в управлението.

Очаквани резултати:

  • Проведено Обучение на 12 обучители 
  • Проведени 4 броя обучения за местните общности
  • Организирани информационна кампания в 13 населени места
  • Организирани и проведени обществени обсъждания в 13 населени места.
  • Изработени препоръки, отправени към местни и национални институции
  • Проучени работещи практики и модели в Норвегия за ангажиране на местните общности и доброволци за участие в проекти за местно развитие.
  • Изградена платформа за обявяване на инициативи и каузи в селата в двата района и проведени две кампании за набиране на доброволци
  • Изработени препоръки, отправени към местни и национални институции.

Всички дейности по проекта са отворени за участие както за членовете на двете сдружения, така и за всички жители на селата и на четирите общини, които искат да знаят повече и да се включват по-активно в живота на техните населени места.