cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
info@devetakiplateau.org /
Меню Търсене

Модел за устойчиво бъдеще на селата

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Проектът събра представители на 9 европейски и 1 африканска страна, които споделиха общи проблеми в развитието на техните селски райони, като: 

  • миграция на младите хора
  • застаряващо население
  • изоставена селскостопанска земя
  • изчезване на традиционните умения и ниски доходи
  • разпадане на културните традиции и още много други.

Партньорите търсиха и споделиха различни възможности за устойчиво развитие на селските райони, чрез осъвременяване на традиционните занаяти, осигуряване на алтернативни източници на енергия на село, овластяване на местните общности и разработване на нови пазарни ниши за местни, натурални и устойчиви продукти. Стремим се към разработване на туристически оферти на база културата и традициите на селото, включително вкусната селска храна и използване на различни устойчиви природни материали и старинни технологии. 

За да открием ценните и устойчиви умения и да ги обединим в седем обучителни модула екипът на проекта Green Village проведе няколко работни срещи в различни страни. Следвайки нашата цел привлякохме местните хора от селата в обучителни срещи и семинари, стъпихме на традиционните умения и прилагането им в реалния живот. Някои от местните жители бяха реалните преподаватели в обучителните модули – самите те се учеха и същевременно предаваха своите умения   на младите – студенти, участници в обмените от страните-партньори или просто гости на селата.