cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В СЕЛАТА - проект ACF / 30

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

ACF/30

Организация: Сдружение „Деветашко плато“

Партньори: Friluftroedenes Landsforbund, Норвегия и сдружение „Зелениград“, Велики Преслав

Заглавие на проекта: Активни граждани в селата

Продължителност на проекта: 39 месеца

Дата на започване на проекта: 28.10.2019 г.

Дата на приключване на проекта: 17.01.2023 г.

 

Проектът имаше за цел да повиши нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села в 4 български общини и да подобри механизмите за гражданско участие. Той бе насочен към членовете на двете сдружения, жителите на селата и общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. Планираните дейности в логична последователност водеха към насърчаване на мотивацията на местните общности за включване в набелязването и реализацията на проекти и инициативи, свързани със средата на живот и местното развитие и управление.  

Реализация: Проведени бяха редица обучения и информационни срещи, които разшириха познанията на гражданите за възможностите и ползите от участието и доброволчеството. Препоръки от сдружението и активни граждани бяха включени в плановете за икономическо развитие на общините (ПИРО) Летница, Севлиево и Ловеч. Създадени бяха комуникационни канали за повишаване на осведомеността и намаляване влиянието на подвеждащите, често манипулативни новини. Гъвкавата реакция на екипа и на Оператора по време на кризата Ковид 19 помогна тези канали да се използват и за предоставяне на актуална, проверена информация за заповеди, наредби и изисквания, свързани с извънредното положение. След отпадане на ограниченията бяха организирани обществени обсъждания в селата, на които местните общности предлагаха идеи и решения. Изпълнени бяха 13 малки проекта - по инициатива и с активното включване на хората от селата. В допълнение, споделеният опит от Норвегия за работа с местни общности и доброволци вдъхнови адаптирането и прилагането на модерни работещи модели в селата, които впоследствие бяха разпространени и в други общини. В края на проекта бяха проведени и 4 срещи с популярни личности по различни теми, които предизвикаха голям интерес сред хората в селата и обогатиха социалния и културен живот.

Устойчивост:

С помощта на проекта се въведоха нестандартни, работещи механизми за ефективно участие на гражданите от малките общности във вземането на решения и в изпълнението на инициативи. Създадените комуникационни канали, малките обекти, реализирани по предложение и с участието на гражданите работят успешно и се поддържат чрез новите доброволчески модели и със съдействието на СДП и СЗ. Събраният опит от партньорите в Норвегия и от прилагането на механизмите в България беше описан в кратък наръчник и разпространен както в двата региона, така и сред местни власти и организации в цялата страна. Очаква се в дългосрочен план приложените работещи модели да се използват и от други местни власти и общности в България. На последното Общо събрание на сдружение Деветашко плато присъстващите членове (над 60 човека) изказаха мнение, че проектът има огромен принос за сплотяването и активизирането на общността. Общото мнение бе, че стартираните инициативи трябва да продължат и след приключването на проектните дейности. Получиха се и 15 нови заявления за членство. Като цяло, проектът има огромно въздействие за активизирането на местните общности в района на Деветашкото плато и на Зелениград, както и за институционалното и организационно израстване на двете сдружение. А партньорството с норвежката организация FL бе изключително полезно и трайно се задълбочи с визитите на българска група в Норвегия и двете обучения, които те проведоха в България.