cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

Академия за демократични общности - АКАДЕМО

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Проект: EUV/89

Организация: Сдружение Деветашко плато

Начало:  октомври 2023г.

Край:  март 2025г.

Продължителност: 18 месеца.

За над 15 години дейност Сдружение Деветашко плато успешно обединява и активизира местните активисти в 9-те села на Деветашкото плато, като същевременно интегрира местните власти от 3-те общини (Летница, Ловеч и Севлиево) в инициативите си. Така създадохме една уникална по рода си общност, основана на изцяло демократични принципи, работеща в една посока и следваща общи цели: оживяване на селата в района, подобряване качеството на живот, активно участие на гражданите, превръщане на Деветашкото плато от географско понятие в национално и международно разпознаваема туриистическа дестинация. Днес Сдружение Деветашко плато е еталон в изграждането на демократични общности, активизацията им и успешното взаимодействие с местните власти. Не случайно редица новосформиращи се групи от активисти и новорегистрирани НПО от цялата страна се свързват с нас с молба за помощ за изграждане/активизиране на локалната гражданска общност, регистриране на НПО и провеждане на мероприятия. 

Инициативата АКАДЕМО цели да отговори именно на тези нужди.

Цели:

  • Да предадем нашия опит в изграждане на общност и на НПО, работа с доброволци, ангажиране на местната власт и на заинтересовани активни граждани и групи от 11 български общини: Летница, Ловеч, Севлиево, Велико Търново, Павликени, Петрич, Монтана, Радомир, Самоков, Котел и Георги Дамяново;
  • Да представим модели за развитие, базирани на нашия опит; да насърчим всяка от общностите да избере модел, който считат за подходящ за тяхната бъдеща дейност и да спомогнем за реализацията му;
  • Да помогнем за създаването на нови местни организации;
  • Да приложим модели за обединяване около обща визия за развитие с местните активни граждани и на тяхна база официално да отправим препоръки към местните валсти; 
  • Не на последно място, за да споделим всичко това с максимално широка аудитория, ще бъде създадена съвместна рубрика "Петелът, който буди хората" по Дарик радио. В нея представители от участващите НПО ще разказват за техните добри практики, инициирани и реализирани по време на проекта.
  • В допълнение, ше издадем сборник с вдъхновяващи истории, случили се в малки населени места в различни краища а България.

Старата мелница в с. Кърпачево отново ще се оживи - тя ще бъде домакин на първата дискусия.

"Банка за идеи", "Разходка с кмета", "Осинови си обект", "Наредба за обществени консултации в общината" - това са само част от прилаганите от нас инструменти, с които ще запознаем останалите участници. 

Съдействайки на участващите в АКАДЕМО "на място" за решаване на конкретни казуси, ние също ще повишим компетентността си. Очакваме след края на проекта да се заформи широк обществен дебат за ролята на гражданското участие при вземането на демократични решения на местно ниво, особено в малките населени места.

Инициатива „АКАДЕМО“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“.