cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
10.01.2023

Отчет за дейността на организацията за 2022 година

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”

 

Уважаеми членове на сдружение „Деветашко плато“,

Още една година от съвместната ни работа изтече и днес отчитаме какво се случи през изминалите 12 месеца на 2022. Щастливи сме да отбележим, че вече забравихме за част от трудностите, предизвикани от КОВИД 19 - кризата през предходните две години, отминаха ограниченията и имахме възможност да се срещаме по-често. Разбира се, отново работихме с много ентусиазъм, срещахме се в селата, празнувахме, имахме гости от чужбина, някои от вас пътуваха за участие в интересни проекти с нашите европейски партньори. Идеите, споделени от вас на срещите ни през 2020 и 2021 се превърнаха в различни интересни малки проекти в селата, които обогатиха привлекателността на района и ефекта от работата на сдружението върху ежедневния живот в нашите хубави села.

Подготвените проекти за сътрудничество с европейските ни партньори, бяха реализирани успешно: студентски практики по занаяти и археология, 3 групи по традиционните обмени с Грампус, работни пътувания в чужбина.

Туризмът в района, върху който най-силно се отрази ограничението за пътувания, успешно се възстановяваше през 2022 г. Собствениците на местата за настаняване в района на Деветашкото плато продължиха да осигуряват безопасно и привлекателно предлагане в своите обекти, давайки възможност за много българи и чужденци да се радват на чиста храна, гостоприемство и интересни преживявания на открито в красивите места и села на Деветашкото плато.

Продължихме да работим активно за промоцията на обектите и проявите в Деветашкото плато, чрез обновената и разширена уеб-страница на сдружението и Фейсбук постове. Създадохме нови секции: „Биоразнообразие“ и „Старата мелница“ както и платформа за работа с доброволци с формуляр за записване.

Продължихме изготвянето и разпространението на Бюлетин за дейностите на сдружението, публикувахме във Фейсбук проверена информация за различни актуални теми от обществения живот, споделяхме опит, препоръки, разширявахме контактите си с партньори и медии.

Организационният живот на сдружението продължи – успешно проведохме планираните 4 заседания на УС, а при нужда осъществявахме с екипа и членовете дискусии он-лайн, прилагайки новите умения, усвоени по време на ограниченията /Зуум, Тийм и други/.

Проект „Активни граждани в селата“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, приключи в средата на месец декември 2022. Поддържахме интензивно он-лайн контактите с норвежките ни партньори, а след отпадане на Ковид изискванията, през юни успяхме да реализираме дългоочакваното работно посещение за обмен на добри практики в Норвегия. Седем наши представители успяха да се запознаят с впечатляващи норвежки практики и инициативи за взаимодействие между местните власти, гражданските организации, групи доброволци и местните общности. Запознахме се с различни подходи на работа и финансиране и се убедихме, че ресурсът, който предоставя работата с доброволци е наистина впечатляващ. Поради големия интерес, който предизвика нашето обучение на място и публикациите след него, успяхме да поканим нашите норвежки партньори и при нас, за да споделят с още повече хора тези модели и инициативи. През ноември, 2022 организирахме обучение с тях за наши членове в Старата мелница, след което гостувахме в СУ „Васил Левски“, където разговаряхме с над 100 ученици в 11 и 12 клас за ползите от доброволчеството. 

През изтеклата година събраните през лятото на 2021 идеи за малки инициативи /проекти/ в селата се превърнаха в реалност. Те бяха по предложения на местните общности по време на срещите, които организирахме във всяко от селата. При изпълнението на малките проекти възникваха трудности /повишени цени на материали и горива, участие на доброволци, понякога недостатъчна подкрепа от общността, необходимост от промени на място, дизайн, преработка на първоначалната идея и други/, но стъпка по стъпка всичко приключи успешно.

До декември 2022 година окончателно завършиха всички малки проекти в селата:

 • Агатово – изработване на скулптура на еленчето, в естествен размер, която ще се инсталира в центъра на селото.
 • Брестово – кът за отдих над селото и ремонт на читалищните стълби.
 • Деветаки – оформяне на централна част с пързалка в парка.
 • Кърпачево – рамка за снимки на погледно място Каньона.
 • Крушуна – нови информационни табели на 3 места в селото.
 • Тепава – нова информационна табела в центъра.
 • Къкрина – голям красив билборд на входа на селото.

В процеса на изпълнение някои от дейностите претърпяха промени – вместо монитори, в инфо-точки точки се превърнаха обновените табла с кю-ар кодове в селата, от които може да се направи връзка за повече информация в уеб-страницата на сдружението.

В този проект участват и 4 села от сдружение „Зелениград“ в община Велики Преслав, които също изработиха своите малки проекти:

 • светещи букви с името на селото в центъра на Драгоево;
 • красива рамка за снимки с форма на бъчва пред читалището в Осмар;
 • кът за игри и отдих в Троица;
 • стрелки, маси и пейки по пътеката към скалния манастир над село Хан Крум.

Интересната идея за срещи-беседи с популярни личности се осъществи през последното тримесечие на 2022 година:

 • среща-беседа с родственика на Васил Левски Стефан Караиванов в Горско Сливово;
 • среща-дискусия с музейния специалист Деси Вутова за ценните църковни обекти в селата в Крамолин;
 • среща-дискусия за трансплантацията на органи, с Огнян Ганчев – изкачил връх Мон Блан с трансплантирано сърце;
 • музикална среща-концерт с джаз музикантите Венци Благоев и проф. Радулов в Кърпачево.

В резултат на работата по проекта изготвихме наръчник „Пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини“, включващ иновативни подходи, приложими в нашите села, информация за работа с доброволци, наредба за провеждане на обществени консултации на местно ниво. Наръчникът се разпространи сред общинските съветници в четирите общини Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав, както и ще се предостави на заинтересовани членове на сдружението. Всеки може да го намери в уеб-страницата на сдружение „Деветашко плато“.

Проект „Селска бизнес академия“, реализиран с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“:

 • Реконструкцията на Старата мелница в село Кърпачево  завърши успешно, с много усилия от страна на екипа на сдружението и с доброволен труд на местната общност в Кърпачево и община Летница. Официалното откриване се състоя на 11 март 2022 година, с участието на гости от фондация Америка за България /осигурили финансиране за ремонта/ и от общините Летница, Ловеч, Севлиево. Сградата действително заживя нов живот и се превърна в Културно-информационен център на сдружението, в което се организират различни събития, включително и обученията по проекта „Селска бизнес Академия“ .
 • Същевременно, създадохме отделна секция за Мелницата в сайта на сдружението и започнахме да разпространяваме информация, което предизвиква определен интерес Мелницата да се отдава под наем за провеждане обучения и на други организации и фирми: семинари, спортни събития, изложби Това се прави с цел покриване на разходите за издръжката на сградата.
 • През 2022 година в Старата мелница се проведоха три обучителни курса с общо 50 участници по разработената интересна обучителна програма за предприемачи на село – през април, май и ноември. Участниците през месец април бяха наши членове, през май - колегите от сдружение „Зелениград“, а през ноември бяха от Сдружението на кметове и кметски наместници в общините Петрич и Сандански, които имаха голям интерес и прекосиха половин България, за да участват. Събраните анкети показват, че участниците са доволни от проведеното обучение, всички отзиви са положителни; мнението им е, че темите са интересни и полезни. Лекторите и обучаемите намират мястото за обучение като много атрактивно, добре разположено в района, удобно и практично оборудвано с технически средства, с добър интернет. Определят съдържанието на обучението като навременно и полезно. По време на дискусиите се откроиха важни въпроси за развитието на района, за партньорството на местните предприемачи, нови идеи за рекламни стратегии и разработване на нови туристически предложения. Част от участниците, наши членове, успяха да разработят проекти, с които да кандидатстват по програмата за развитие на туризма в Северна България, а два от проектите бяха одобрени и вече се изпълняват. Очакваме наученото в курса да им бъде изключително полезно!
 • Сградата спечели високи професионални оценки: специална награда в конкурс на Камарата на архитектите в България - 2022, както и награда за обществена сграда - 2022 на АрхИнова. Организирахме събития за жителите на селото специално, за да им представим тези новини.
 • През август в мелницата беше организирана изложба на шевици с българска бродерия, предоставени от жителите на село Кърпачево.
 • В Старата мелница се проведоха и част от заниманията по време на студентските практики с български и чуждестранни студенти, които оживят селата и промотират района в страната и в чужбина.
 • Мелницата стана и център на състезанието по ориентиране, проведено през май 2022 година;

Наред с това, към използване на пространството проявиха интерес и различни външни организации:

 • Групи за провеждане на Йога курс и курс по салса
 • Изнесено обучение на Областна администрация - Ловеч
 • Обучение - семинар на Сдружение за граждански инициативи - Ловеч
 • Старата мелница се превръща в интересно място за посещение в село Кърпачево – гости на селото и туристи в къщите за гости минават и разглеждат, посещават я и се запознават с предоставената в нея информация за цялото Деветашко плато.

През този период сме осигурили информационни табла, поставени вътре в залата, както и монитор - инфоточка, вътре в мелницата. Като цяло, тук посетителите могат да гледат изготвените по различни проекти филми, да намерят промоционални материали за района, да направят дарения и да получат символични сувенири. Местната общност оценява високо наличието на Културно-информационен център „Старата мелница“ и откликва на призиви на сдружението за почистване и поддържане на територията около сградата с участие в доброволчески акции /през лятото за косене, събиране на дърва за отопление, а последната за почистване на 28.12.2022 г./.

Проектът „Селска Бизнес Академия“ включва разработване и провеждане на специализирани курсове за участници от селата – собственици на малки фирми, къщи за гости, фермери, млади хора с интерес да започнат живот и бизнес на село. Очаква се участниците в обученията да разработят бизнес - планове по свои бизнес идеи, а най-добрите от тях да бъдат финансирани.

Сред дейностите са и обсъждане и избор на малки проекти, които да се реализират в района на Деветашкото плато - по предложение на местните общности. Предстои и разработването на стратегия за рекламирането на Деветашкото плато като атрактивна туристическа дестинация, журналистически турове, фотографски пленери и музикални събития.

Старата пожарна в Агатово – все още търсим точния път в реновираната сграда да се създаде център за демонстрации на традиционни занаяти - плетене, готвене, предене и др. Да се организират пленери за рисуване и фотография, които да завършват с изложби там. Да се изгради „пожарна кула“, която да служи и за погледно място и място за снимки. Дървената статуя на еленчето, която се монтира до сградата, също е част от концепцията.

Провеждане на културни и спортни събития за популяризиране на района на Деветашкото плато:

И през тази година продължихме да влагаме усилия и ресурси, за да популяризираме Деветашкото плато като атрактивна туристическа и културна дестинация, организирайки и предлагайки събития, които привличат интереса на гости и туристи и набират популярност:

През месец май се проведе станалото традиционна национално състезание по спортно ориентиране за купа „Деветашко плато“, в два състезателни дни на 22 и 23 май 2022 г. То беше в нов формат – дневно и нощно, в района на Крушуна и Кърпачево. Отново привлякохме над 200 състезатели от цялата страна. През първия състезателен ден спортистите бягаха вечерта и през нощта, за радост на всички кучета в рамките на село Кърпачево, и финалът беше пред Старата мелница, която привлече голям интерес и същевременно се използва като седалище на съдийския екип. През втория ден състезанието продължи в околностите на село Крушуна. За поредна година носител на купата стана отборът на ТД „Узана“ – Габрово.

През месец юли, 2022 година се проведе осмото издание на феста „Джаз под звездите на Деветашкото плато“. Може да се каже, че инициативата, която тръгна като една смела идея, вече се превърна в традиционна и разпознаваема за почитатели на музиката от цялата страна. През тази година фестът се разпростря в три последователни дни, насочени към още по-широк диапазон и аудитория.

В първата вечер публиката се запозна с талантливи младежи - студенти от България и Холандия, които представиха джаз-стандарти, подбрани хард-боп теми и щипка боса-нова. В последвалия джем - сешън към тях най-неочаквано се присъединиха нашият музикален директор Венци Благоев и пианистите Станислав Арабаджиев и Милен Кукошаров. Основната вечер - събота, 09.07., започна с традиционното вече диксиленд - шествие от входа на пещерата Гарваница. В основния концерт с нас бяха изключителни български джаз - изпълнители, етно-привкус придаваха Гергана Димитрова от „Мистерията на българските гласове“ и Костадин Генчев от Оркестъра за народна музика на БНР, а специално включване с джазиран фолклорен репертоар имаше от читалището в село Горско Сливово. Целият концерт протече като един голям джем-сешън, с най-неочаквани формати и съзвездия.

Неделната сутрин, не съвсем ранна поради обективни причини, посветихме на най-малките и техните родители. На 10-и юли заедно с фондация Джазтет вече за втора година организирахме детското матине “Джаз за деца”, станало толкова обичано и популярно в столицата. Интересът беше голям, като публиката включваше повече от 100 деца и родители от района и от цялата страна.

През 2022 година четиринадесетият Събор „Девет песни от извора“ се проведе в Горско Сливово, съчетан с тържественото отбелязване на една важна годишнина – 150 години от създаването на читалище „Развитие – 1872“. Това се случи на 3 септември, събота, и включваше международно участие. Естествено с богатия си опит и ентусиазъм екипът на читалището в Горско Сливово се справи отлично, за шести път с домакинството на фолклорния събор. Включиха се много гости и състави, от общините Севлиево, Ловеч, Белене и други. Всички бяха много приятно изненадани от смесената европейска фолклорна формация, съчетала участници от Румъния, Кипър, Германия, Англия, Словакия и България – представители на наши партньори, които бяха в района по проекти ПРИДЕ и АЛИТЕ за  изучаване на традиционни занаяти и развитие на местните общности.

След отпадане на ограниченията поради пандемията успяхме да реализираме планираните международни обмени:

 • През януари група от 6 участници и още две групи по 6 участници през август и септември от Грампус посетиха района по проект ПРИДЕ;
 • Голяма група от 15 човека от 5 европейски страни гостуваха през септември по проект АЛИТЕ на Грампус и се включиха в събора;
 • Отново възстановихме посрещането на студенти за практики по занаяти /10 човека/ и археология /7 човека/, изпратени от партньорите ни Грампус от Великобритания. Резултат от работата на групата по занаяти е красив стенопис в центъра на Крамолин. Младите археолози за поредна година подкрепиха разкопките на музея в Севлиево на крепостта Хоталич.
 • Група от 10 доброволци – български студенти от УАСГ, се включиха в изграждането на Рамката за снимки в района на Каньона край село Кърпачево.
 • По партньорските проекти АЛИТЕ и ШИЗМ през 2022 година наши членове пътуваха: през март – 2 в Кипър, през април – 2 в Румъния, през  май – 1 в Кипър, през юни – 3 в Германия, през юли – 3 в Словакия.

Можем да заключим, че 2022 година беше натоварена, интересна, успешна. Ентусиазмът и усилията на местните общности се обединиха и приключиха малките местни инициативи. Множество доброволци се включиха в работата ни и се надяваме, че в бъдеще ще продължим да привличаме още повече последователи от всякаква възраст, от близо и далече. Старата Мелница заработи сериозно и получава както заявки за ползване, така и признание на национално и международно ниво. Това увеличава популярността на сдружението и на селата в региона на Деветашкото плато. Членове, гости, туристи, обучаеми и обучители, както и представители на общините и медии - всички те изразяват огромно одобрение за дейността на сдружението. Затова бяхме поканени да споделим опит в престижно събитие - обучение, организирано от Фондация Америка за България. То беше посветено на развитието на селския туризъм в България и в Италия. С нашето участие и представянето на опита ни получихме висока оценка и от участници, и от организатори, включително и от италианските експерти.

Считаме, че с всяка следваща стъпка организацията ни се превръща в Център на компетентност и пример за устойчивото развитие на един селски район чрез създаването на активни местни общности.

Нашите членове, развиващи туристически дейности, работят все по-добре със своите гости и събуждат още повече интерес към района на Деветашкото плато. Някои от тях участваха в конкурс на фондация Америка за България за развитие на туризъм в Северна България и спечелиха проекти, които в момента изпълняват. Радваме се, че все повече хора се обединяват около идеите на сдружението и полагат усилия за развитието на Деветашкото плато, превръщайки го в пример за устойчиво селско икономическо и общностно развитие. 

Благодарим на всички, които ни вярват, подкрепят ни и работят с нас!

Председател на УС: Ива Таралежкова

Координатор на проекти: Велислава Чилингирова