cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
04.09.2021

Преброяване 2021

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

В периода между 7 септември и 3 октомври 2021 година ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То цели осигуряването на информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд.

В изпълнение на заповед №  РД-05-384 от 09.06.2020 г. на Председателя на Националния статистически институт, на територията на общините са назначени Временни общински преброителни комисии, която да организират подготовката и провеждането на преброяването в общините в съответствие с нормативните изисквания, да проведат набирането на контрольори и преброители и да организират обучението им.

Предвидени са две възможности за участие в преброяването:

1. Провеждане на електронно преброяване чрез интернет:

От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември 2021 г. (удължено до 30.9.2021) ще се проведе електронното преброяване чрез интернет. Всички граждани, които желаят могат да се преброят по интернет чрез електронен въпросник, като преброителят трябва да поиска Уникален преброителен код /УПК/, генериран от системата за електронно преброяване, който удостоверява, че лицата в съответното жилище са преброени и за тях не трябва да се попълват преброителни карти..

В случаите, когато в едно жилище живеят две или повече домакинства и те са се преброили отделно (общежитие, съквартиранти или др.), преброителят трябва да вземе кодовете от всяко домакинство, като извърши описаните по-горе проверки на кода.

При получаване на УПК преброителят установява, дали кодът съвпада с номера на преброителния участък, дали броят на лицата, които живеят в жилището, съвпада с последните две цифри на кода. В случай, че се установи пропуснато лице, преброителят пристъпва към попълване на хартиена преброителна карта.

2. Провеждане на преброяване с преброители:

Задължение на преброителите е да посетят на място всяко едно жилище.

Преброителите извършват преброяване най-напред в онези места от своите преброителни участъци, в които има най-голямо движение на населението, като хотели, мотели, почивни домове, къмпинги, болници и други. Там по изключение още вечерта на 6 септември 2021 г. се извършва преброяване. Това се прави, за да не останат непреброени лицата, които ще отпътуват рано сутринта на 7 септември.

От 8.00 часа на 18 септември до 20.00 часа на 3 октомври 2021 г. се провежда преброяване с преброители, като всеки преброител ще се легитимира с бадж, с неговото име и снимка.

Обходът на място ще се осъществява между 08:00 и 20:00 ч., вкл. в събота и неделя, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Ако вече сте се преброили електронно, трябва да предоставите автоматично генерирания код на преброителя, който ще посети Вашият дом.

Преброителите и контрольорите подписват декларация, с която се задължават да опазват в тайна личните и индивидуалните данни, които са получили при преброяването.

На наказание с глоба в размер на 160 лв. подлежат и лицата, които откажат да предоставят на преброител данните по чл. 17 - 19 от ЗПНЖФ2021.

Гражданите могат да следят актуалната информация, свързана с възможностите за преброяване на https://census2021.bg/

 

Тази информация се подготвя от сдружение "Деветашко плато" , като част от дейностите по проект  „Активни граждани в селата“ , който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.