cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
devetakiplateau@gmail.com /
Меню Търсене
01.12.2012

Обществени форуми

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Обществени форуми ще обсъждат малки проекти в селата на Деветашкото плато

Успешно премина форумът в село Агатово - първият от поредица форуми в Деветашкото плато.

Форумите се организират от сдружение „Деветашко плато” и местните екипи за развитие в селата в рамките на проект „Живи общности – жизнени села”. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България”. На тези обществени форуми се обсъждат важни за общността проекти. На тях са поканени всички жители на селата, както и представители на местната администрация и Общинския съвет.

Важно е всеки, който има идея и желание за развитието на своето село, независимо дали живее там или го е напуснал, да се включи в тези обсъждания. Всяко мнение е важно и ще бъде обсъдено на форума. След постигане на общо съгласие, всяко село ще може да защити своята проектна идея с помощта на Местния екип за развитие. За проектите е предвиден общ проектен фонд от 50 000 лв. от Фондация „Америка за България” и още 10 000 лв. очаквано съфинансиране от общините Ловеч, Летница и Севлиево.

Ролята на Местните екипи за развитие е ключова за изпълнението на проекта. От тях се очаква да разработят и защитят проектната идея на своето село, както и да организират неговото изпълнение и отчитане. Затова бе организирано обучение за повишаване на техните умения за мобилизиране на общността, както и за управление на малки местни проекти – много ценни при защитата на проектите и тяхната реализация.

С настоящият проект Сдружение „Деветашко плато” планира да изгради трайни механизми за взаимодействие на общинските администрации с хората в отдалечените от града територии, както и да създаде местни ядра от будни и мотивирани хора, които да подпомогнат оживяването на селата в Деветашкото плато и развитието на региона.

Следващите форуми ще се проведат по следния график

07.12.2012 г. от 10.00 часа в село Крушуна;
07.12.2012 г. от 16.00 часа в село Крамолин;
08.12.2012 г. от 10.00 часа в село Кърпачево;
13.12.2012 г. от 10.00 часа в село Тепава;
13.12.2012 г. от 14.00 часа в село Брестово;
14.12.2012 г. от 10.00 часа в село Горско Сливово;
14.12.2012 г. от 15.00 часа в село Чавдарци;
19.12.2012 г. от 10.00 часа в село Деветаки;
19.12.2012 г. от 14.00 часа в село Къкрина;

БИВШИ И НАСТОЯЩИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛАТА, ОЧАКВАМЕ ВИ!