cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
devetakiplateau@gmail.com /
Меню Търсене
10.07.2013

ФОтООкО ДеветашкО платО

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

От 29 юни до 2 юли, 2013 Сдружение „Деветашко плато” организира Фотографски пленер Деветашко плато 2013, който ще се проведе в региона.

В Пленера ще участват десет души – фотографи и хора на изкуството от Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Севлиево и София.

Фото пленерът се провежда в рамките на проект „Живи общности – жизнени села”, с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Неговата основна цел е популяризиране на Деветашкото плато като атрактивна дестинация за отдих и обучение сред природата, за алтернативен туризъм и познавателни пътувания.

Онова, което целим чрез този проект, е да привлечем интереса на фотографи – професионалисти и любители към даденостите на региона, с фокус към пещери и други карстови образувания и биоразнообразието в региона. Освен това, се стремим към привличане на по-широка интернет аудитория чрез обогатяване интернет сайта на сдружението с модерни качествени фотографии. След подбор на най-интересните творби ще организираме пътуваща фото-изложба, за да популяризираме Деветашкото плато в 4 големи града в страната. Очакваме това да допринесе за цялостната популяризация на региона чрез провокиране на интереса на жителите на тези градове, както и на местни и национални медии.

След приключване работата на пленера, участниците ще предоставят своите работи за нуждите на сдружението – за издаване на рекламни материали, за публикации в интернет, за организиране на фото-изложбата.

Амбицията на сдружение «Деветашко плато» е Фото пленерът да се утвърди като ежегодно събитие с конкурсен характер – с национално и международно участие.