Новини
Указания от Министерство на туризма - 13.5.2020
Указания от Министерство на туризма - 13.5.2020 19.05.2020

На 13.5.2020 Министерството на туризма публикува Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България. Документът е съгласуван с Министерството на здравеопазването.

Резюме на информацията може да прочетете на нашия сайт в сектор Събития.

Подробна информация може да прочетете на страницата на Министерство на туризма

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/ukazaniya-za-funkcionirane-na-mesta-za-nastanyavane-i-zavedeniya-za-hranene-i

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!