cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
info@devetakiplateau.org /
Меню Търсене
05.04.2022

Стартира първият курс на Селска Бизнес Академия - Деветашко плато

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Първите петнадесет предприемачи от селата в района на Деветашкото плато се включват в
първия курс на нашата Селска Бизнес Академия. Обучението от 05 до 07 април 2022
година включва теми като: бизнес - планиране, управление на финанси, маркетинг и
репутация на фирмата, опазване и използване на природни и културни ресурси, занаятите
и традициите като атракция за туристите. Лекторите, които сме поканили, са
професионалисти от частния бизнес, от Софийския университет, от РЕМО Етър и от
фондация Америка за България, която предоставя и финансовата подкрепа за
изграждането и стартирането на Академията. Обучението ще се проведе в обновената
Стара мелница в Кърпачево, която превърнахме в модерен Културно-информационен
център чрез преосмисляне и обновяване на архитектурното и историческо наследство.