cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
devetakiplateau@gmail.com /
Меню Търсене
02.09.2021

Срещите в селата на сдружение "Деветашко плато" и сдружение "Зелениград"

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

През последната седмица на месец август приключиха срещите в селата на общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав, които бяха част от проекта "Активни граждани в селата", реализиран от сдружение "Деветашко плато", в партньорство със сдружение "Зелениград".

Включиха се повече от 300 човека, от 7 до над 70 години.

Възникнаха много интересни идеи - повечето от тях за почистване на терени и улици, за обновяване на маркировка до туристически обекти, за възстановяване на атракции край селата, за организиране на интересни прояви за привличане на повече интерес към населените места.

И тъй като финансовите средства имат определен лимит, много местни жители предложиха да се включат с доброволен труд.

Предстои подготовка за изпълнение на възникналите предложения и идеи, и тяхното изпълнение до края на тази година.

А това, за което не ни стигнат средства и сили, ще насочим към общините, и ще търсим още  дарители и доброволци за подкрепа.

Проектът „Активни граждани в селата“  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.