cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
devetakiplateau@gmail.com /
Меню Търсене
02.07.2012

Що е агротуризъм и може ли да се прави в България?

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Проектът ”ПРАКТИКА ПО АГРО-ТУРИЗЪМ И ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" бе насочен към практическо обучение на 10 представители на селата в региона на Деветашкото плато в две основни насоки: „Развитие на биологично земеделие и животновъдство” и „Предлагане на услугата селски/ агро-туризъм”.

Какво ни подтикна към разработването на този проект? Деветашкото плато е карстов район, богат на природни ресурси – тук се намира прочутата Деветашка пещера, станалите напоследък много популярни Крушунски водопади, историческото Къкринско ханче и много други обекти, привличащи туристи. От друга страна, отдалечеността на селата от града, липсата на заетост и достъп до информация и обучение обуславят нуждите на местните хора от повишаване на техния капацитет и умения за предлагане места за настаняване и хранене на туристите и гостите на района. А наличието на подходяща база – земи и къщи, определя желанието им за стартиране на собствен бизнес в тези области. Това може да спре обезлюдяването на района и да задържи работещите хора в активна възраст в селата. Тези аргументи, подсказани и обсъждани с хората от десетте села, бяха в началото на нашата проектна инициатива.

Наш партньор, приемаща организация беше Биоферма Патриче от Италия. Тя е разположена на площ от 17 хектара в околностите на Сполето - Умбрия, сред маслинови гори, лозя, овошки и зърнени насаждения. Фермата развива органично земеделие и агро-туризъм от 1988 година. Произвеждат се само органични продукти – вино, зехтин, маслини, зърнени култури и хляб, месо и яйца от техни домашни животни. Тези продукти се предлагат на туристите във фермата и в търговската мрежа от биомагазини в близкия град и в региона. Избрахме този партньор благодарение на добрите ни предишни контакти и опит в работата със семейството, чиято собственост е тя. Фермата е впечатляваща с многообразието от дейности, които развива – типична ферма от семеен тип, използваща максимално природните, стопанските и туристическите дадености на региона. Тя съчетава природосъобразно животновъдство, земеделие и агро – туризъм. Друга сфера, в която екипът има богат опит, е работата по европейски фондове и програми. Всички етапи на развитието на Био-фермата са финансирани чрез проекти по различни европейски програми. Разположението на фермата (в малко селце, отдалечено от града) я прави още по-подходящ партньор за проекта, тъй като нашите участници също живеят и имат намерение да развиват подобен тип стопанска дейност в селата в Деветашкото плато.

Екипът на проекта бе малък – ръководител, координатор обучение и счетоводител.

Средствата по тази програма имат точно определена сума за разходи за управление на проекта, която се изчислява в зависимост от броя на участниците. Екипът беше сформиран с решение на Управителния съвет на сдружението, който активно (и доброволно) подпомага цялостното изпълнение на дейностите. Назначена беше и Комисия за подбор на кандидатите, която проведе събеседване с тях и определи участниците в практиката. Екипът получаваше съдействие както от трите общини, така и от Националната Агенция (ЦРЧР), управляваща програмата. Всички насоки и документи на Агенцията спомагаха за ефективното изпълнение и улеснената комуникация по проекта. Техни експерти извършиха мониторинг на място по време на практиката, резултатите от който бяха много положителни.

Изпълнението на проекта включваше базово обучение по английски език – работният език на практиката. Тук срещнахме и една от основните трудности: за хора на пазара на труда, оставили назад ученическата възраст и навици, това беше сериозно изпитание. Предоставихме им 120 часа интензивно обучение с професионални преподаватели, но за част от тях се оказа трудно да преминат езиковата бариера. Дори след успешно преминатите писмени тестове, комуникацията на чужд език е трудна. Въпреки всичко, по време на престоя им в Италия, те успяха да се интегрират в дейността на Биофермата, да общуват с домакините, да разчупят стереотипите си и да разширят своя мироглед.

Продължителността на практиката беше три седмици през септември и октомври, 2011 г. и даде възможност на участниците да се включат в различни дейности в биофермата – прибиране и съхраняване на реколта, производство на органични хранителни продукти, посрещане на туристи. Предвидено беше и време за теоретични лекции относно възможности за финансиране чрез програми на ЕС, създаване на биологично стопанство, подготовка на бизнес план, обслужване на гостите и предлагане на различни традиционни продукти в къщата за агротуризъм.

В резултат от практиката 10 души от селата в района на Деветашкото плато се запознаха отблизо с опита на италианска биоферма в областта на органичното производство и агротуризма.
За по-голямата част от групата езиковото обучение осигури личен напредък и те са уверени, че това ще им помогне в бъдеще при посрещане на туристи и гости от други страни. Всички те повишиха знанията си за възможностите, които предоставя ЕС за подпомагане на развитието на селските райони. Практическите занимания обогатиха техните умения в областта на органичното земеделие и животновъдство и преработката на органична селскостопанска продукция, както и в предлагането на туристически услуги в една традиционна селска ферма. Това стимулира желанието им и ги мотивира да мислят за преобразуване на собствените им стопанства в биологични, за предлагане на стаи и къщи за настаняване и традиционни продукти за гости и туристи в селата в Деветашкото плато.

Научени уроци през погледа на участниците: Какво е Агротуризъм и как да го приложим в Деветашкото плато?

 • Това е селски туризъм, включващ участие на гостите в производството, преработката и консумацията на селскостопански продукти.
 • Перспективна и модерна услуга, която вече се търси в България.
 • Акцентира на здравословния начин на живот.
 • Алтернатива на класическия туризъм – търсенето се увеличава.
 • Отличава се с проява на лично отношение към туристите.
 • Връзка с природата и традициите на съответния регион.
 • Ефективен семеен бизнес с относително по-малка начална инвестиция – може да се ползват възможностите на ПРСР (за селата от общините Летница и Севлиево).
 • Възможност за повишаване качеството на живот в малките населени места чрез създаване на заетост.
 • Възможност за задържане и увеличаване на туристическия поток в региона чрез предлагане на качествена услуга.
 • Доброто качество на услугата предпоставя добрата възвращаемост.
 • Фактор за популяризиране на региона на Деветашкото плато като привлекателна туристическа дестинация.


В заключение можем да кажем, че наученото от участниците в проекта повиши тяхното самочувствие и познанията им и им даде сериозен стимул за създаване и развитие на собствен бизнес, за който има сериозни предпоставки и търсене. Те се убедиха, че инициативността и постоянният стремеж към новото и към собственото личностно развитие са печелившите карти. А ежедневната заетост, постоянните усилия и упоритата работа – това са факторите за успех. В организационен план, това е един успешен проект на сдружението, който ни дава самочувствие, че вървим в правилната посока!