cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
21.10.2023

Селска Бизнес Академия - КУРС 5 - 1-3 ноември 2023

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

До представители на активни местни общности от цялата страна

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Скъпи съмишленици, Сдружение „Деветашко плато“ обединява личности, фирми, читалища, организации и местни власти за развитието на девет села в района на общините Летница, Ловеч и Севлиево. Освен това, подпомагаме организации и местни общности в и други райони в страната, които търсят модели и пътища за общностно и икономическо местно развитие.

От пролетта на 2022 година екипът ни стартира своята Селска Бизнес Академия - обучения за активни предприемачи, представители на местните общности и кметове от малки населени места. Курсовете се провеждат в Старата мелница в село Кърпачево, възстановена от сдружението. Лекторите ни са специалисти със задълбочени познания и практически опит в различни сфери, свързани с местното икономическо и туристическо развитие.

Петият курс на обучението ще се проведе в периода 01 – 03.11.2023 г. и ще включва следните теми: - Привличане на местните жители за популяризиране и развитие на селските райони - изграждане на общност и създаване на регионален продукт - Изработване на бизнес план; Управление на паричните потоци - Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет - Успешни проекти в селски райони от други европейски страни - Счетоводни въпроси, отчетност при работа по проекти - Алтернативни форми на туризъм, маркетинг на туристическия продукт - Културно-историческо наследство – добавена стойност към туристическото предлагане; - Биологично – органично – екологично земеделие и местни продукти

Имаме удоволствието да поканим активни граждани, кметове и местни предприемачи от селата в страната да се включат в обучението.

Разходите за настаняване, храна и обучители са за сметка на организаторите от сдружение „Деветашко плато“ по проект „Селска бизнес академия за водено от общността местно развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

Приложена е Програмата за обучението. Ще очакваме заявки за участие на адрес: devetakiplateau@gmail.com до 25.11.2023 г.

Телефон за допълнителна информация: 0888 397432 С поздрави, Ива Таралежкова, Председател на УС

ЕТО И ПРОГРАМАТА:

СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА за предприемачи, представители на местните общности в селски райони 01 – 03.11.2023 г.

Сряда, 01.11.2023

От 11.00 часа Пристигане и настаняване на участниците; обяд – сандвичи и кафе. Регистрация на участниците.

13.00 – 14.00 ч. Откриване на обучението в Културно-информационен център „Старата мелница“, Кърпачево: Привличане на местните жители за устойчиво развитие на селските райони - изграждане на общност и създаване на регионален продукт (филм) - Ива Таралежкова, Велислава Чилингирова. Представяне на участниците.

14.00 - 15.45 Как се изготвя бизнес план; Управление на паричните потоци – Георги Найденов, управител, I-Profile Bulgaria

15.45 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 19.00 Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет - Георги Найденов, управител, I-Profile Bulgaria

19.30 ч. Вечеря

Четвъртък, 02.11.2023

09.00 - 10.30 Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет - продължение, упражнения - Георги Найденов, управител, I-Profile Bulgaria

10.30 – 10.45 Кафе пауза

10.45 – 12.30 Алтернативни форми на туризъм и привличане на интерес – Светослав Велков, представител на ТО Травентурия

12.30 - 13.15 Обедна почивка, обяд

13.15 – 14.30 Създаване и маркетинг на туристическия продукт – практически упражнения – Светослав Велков, ТО Травентурия

14.30 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.30 Успешни „селски“ практики – примери за проекти от селски райони в други европейски страни Форми на търговска дейност, счетоводни въпроси, отчетност при работа по проекти, правни отношения – експерт счетоводител Мария Стоименова 

19.00 ч. Вечеря

Петък, 03.11.2023

09.00 - 11.00 Биологично – органично – екологично земеделие и местни продукти; Фермерски пазар – Тенчо Христов, представител на фондация Биоселена, Карлово

11.00 - 11.15 Кафе пауза

11.15 – 13.30 Културно-историческо наследство – опазване и възможности за добавена стойност към туристическото предлагане; Организиране на културни прояви и празници; Обучения в занаяти и традиции /дискусия, упражнение/ – Росица Бинева – РЕМО „Етъра“ – Габрово

13.30 - 14.00 Обедна почивка, обяд /сандвичи + кафе/

Настаняването е в къщи за гости в село Кърпачево, в стаи с 2 или 3 легла и се заплаща отрганизаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците.