cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
11.07.2012

Проект "Живи общности - жизнени села" надгражда започнатото в селата на Деветашкото плато

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Проектът е разработен от екипа на сдружение "Деветашко плато", обсъден и одобрен от Управителния съвет на организацията. Той продължава и надгражда съвместните дейности на сдружението, общините и местните общности в района и обхваща 10 села от Деветашкото плато в границите на трите общини (по азбучен ред):

Община Летница - селата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево;
Община Ловеч - селата Брестово, Деветаки, Къкрина, Тепава, Чавдарци;
Община Севлиево - селата Агатово и Крамолин.

Проектът цели оживяване на местните общности в десетте села в Деветашкото плато и обединяване на усилията им заедно с общините за да направят селата си приветливи, жизнени и привлекателни.

Планираните дейности са в следните насоки:

" Създаване и обучение на 10 Местни екипи за развитие, които да обсъждат, идентифицират и разработват важни за хората от селата проекти, да набират средства и да търсят подкрепа за тяхната реализация;

" Организиране на 10 форум - дискусии в селата с участието на местните жители и представители на общинска администрация, общински съвет и експерти, на които да се набележат приоритетите за всяко от селата според местната общност и да се избере по една проектна идея, която да се реализира в рамките на проекта;

" Подпомагане на местните екипи в разработване на идеите и превръщането им в проекти, готови за кандидатстване в Конкурса за проекти "Живо село";

" Подкрепа за местните екипи в реализацията на 10 проекта "Живо село" за подобряване на жизнената среда в селата;

" Организиране на среща на Управителния съвет и кметовете на общините за набелязване на приоритетни регионални проекти за развитието на Деветашкото плато;

" Реализация на два регионални проекта, подбрани според тяхната важност за местната общност и ефект върху развитието на региона;

" Популяризиране на обновените села и региона на Деветашкото плато чрез организиран тур за журналисти от регионални и национални медии; отпечатване на рекламни материали, обновяване на уебсайта на сдружението и други медийни събития;

" Организиране на годишна среща на членовете на сдружението за обсъждане на резултатите от проекта и планиране на нови дейности на организацията;

За реализацията на проекта сдружение "Деветашко плато" има подкрепата на всичките си 137 членове, кметовете на селата и читалищата. Освен това, разчитаме на подкрепата на трите общини Летница, Ловеч и Севлиево, които винаги са били важен партньор в начинанията на сдружението за устойчивото развитие и по-добри условия за живот и почивка в селата на Деветашкото плато. Наши надеждни партньори са и медиите от трите общини и региона, съвместно с които да направим Деветашкото плато популярна и желана дестинация.

Общият прогнозен бюджет на проекта е 160 000 лева. Сдружението защити финансиране на стойност 148 000 лева от Фондация "Америка за България" и разчита на подкрепа от всяка от трите общини според броя на селата. Продължителността на проекта е 18 месеца.