cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
14.03.2023

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ в СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ през април 2023

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

До представители на селата в Деветашкото плато - ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Сдружение „Деветашко плато“ обединява личности, фирми, читалища, организации и местни власти. Ние работим вече 15 години за развитието на селата в района на 3 общини - Летница, Ловеч и Севлиево. Освен това, подпомагаме организации и местни общности в и други райони в страната, които търсят модели и пътища за общностно и икономическо местно развитие.

От пролетта на 2022 година екипът ни стартира своята Селска Бизнес Академия, в която организира обучения за активни предприемачи и представители на малкия бизнес и кметове на малки населени места от селски райони. Курсовете се провеждат в Културно-информационен и обучителен център „Старата мелница“ в село Кърпачево, възстановената от сдружението. Лекторите ни са специалисти със задълбочени познания и практически опит в различни сфери, свързани с местното икономическо развитие.

Поредният курс на обучението ще се проведе в периода 5-7.04.2023 г.  и обхваща следните теми:

  • Привличане на местните жители за устойчиво развитие на селските райони - изграждане на общност и създаване на регионален продукт
  • Изработване на бизнес план; Управление на паричните потоци
  • Счетоводни въпроси, отчетност при работа по проекти
  • Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет
  • Алтернативни форми на туризъм, маркетинг на туристическия продукт
  • Дейности в зони, част от НАТУРА 2000 и роля на природните ресурси в развитието на туристически продукт
  • Културно-историческо наследство – добавена стойност към туристическото предлагане;
  •    Биологично – органично – екологично земеделие и местни продукти

Имаме удоволствието да поканим представители на местната общност, активни кметове и местни предприемачи от селата в ПП „Странджа“ да се включат в предстоящото обучение. Разходите за настаняване, храна и обучители са за сметка на организаторите от сдружение „Деветашко плато“ по проект „Селска бизнес академия за водено от общността местно развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Приложена е Програмата за обучението.

Ще очакваме потвърждение за вашето участие и списък на участниците до 17.03.2023 г.

С поздрави,

Ива Таралежкова, Председател на УС, На сдружение „Деветашко плато“

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА в СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 

За предприемачи, представители на местния бизнес

05 - 07 април 2023 г.

Сряда, 05.04.2023

От 11.00 часа          Пристигане и настаняване на участниците; обяд – сандвичи и кафе. Регистрация на участниците.

13.00 – 14.00 ч.       Откриване на обучението в Културно-информационен център „Старата мелница“, Кърпачево: Привличане на местните жители за устойчиво развитие на селските райони - изграждане на общност и създаване на регионален продукт (филм) - Ива Таралежкова, Велислава Чилингирова. Представяне на участниците.

14.00 - 15.45            Как се изготвя бизнес план; Управление на паричните потоци – Надя Захариева, фондация Америка за България

15.45 – 16.00           Кафе пауза

16.00 – 19.00           Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет  - Георги Найденов, управител, I-Profile Bulgaria

19.30 ч.                      Вечеря

Четвъртък, 06.04.2023

09.00 - 10.30            Управление на репутацията и маркетинг с нулев бюджет  - продължение, упражнения - Георги Найденов, управител, I-Profile Bulgaria

10.30 – 10.45           Кафе пауза

10.45 – 13.30           Алтернативни форми на туризъм и привличане на интерес – Светослав Велков, представител на ТО Травентурия

13.30 - 14.15            Обедна почивка, обяд /сандвичи и кафе/

14.15 – 15.30           Създаване и маркетинг на туристическия продукт – практически упражнения – Светослав Велков, ТО Травентурия

15.30 – 16.00           Кафе пауза

16.00 – 18.30           Форми на търговска дейност – организационна структура на фирмата, счетоводни въпроси, отчетност при работа по проекти, правни отношения, застраховки – експерт счетоводител Мария Стоименова

19.00 ч.                      Вечеря

Петък, 7.4.2023

09.00 - 11.00            Биологично – органично – екологично земеделие и местни продукти; Фермерски пазар – Тенчо Христов, представител на фондация Биоселена, Карлово

11.00 - 11.15            Кафе пауза

11.15 – 13.30           Културно-историческо наследство – опазване и възможности за добавена стойност към туристическото предлагане;  Организиране на културни прояви и празници; Обучения в занаяти и традиции /дискусия, упражнение/ – Росица Бинева – РЕМО „Етъра“ – Габрово

13.30 - 14.00            Обедна почивка, обяд /сандвичи + кафе/

14.00 – 16.30           Дейности в зони НАТУРА 2000 и защитени и любопитни видове; Използване и опазване на природните ресурси в развитието на туристически продукт - Росен Василев, Българска фондация „Биоразнообразие“

16.30 – 17.00 ч.       Заключение и отпътуване на групата