cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
25.10.2021

Малки проекти в селата на сдружение "Деветашко плато" и сдружение "Зелениград"

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Както и през лятото на 2020 година, и тази година през месец август проведохме срещи-дискусии с местните общности в района на Деветашкото плато и на Зелениград. С цел спазване на противоепидемичните мерки, срещите се проведоха на открито.

Целта на тези дискусии бе събиране на идеи и предложенията, които местните общности да осъществят като малки проекти в селата.

Събрахме много различни предложения, по-лесни или по-фантастични, осъществими с малко средства, с доброволен труд, или нуждаещи се от по-сериозно финансиране и дългосрочна работа. Тъй като по проекта "Активни граждани в селата" имаме ограничения във врамето за изпълнение (до края на 2021 година) и сумата за всяко село е около 1000 лева, ето на какви проекти се спряхме:

Крушуна (среща на 5.8.):  Изготвяне на 3 информационни табла с карта на Деветашкото плато и с туристическа информация за района и околностите на селото, като кметството ще осигури място и стойки за поставянето. Ще вкючват информация за туристическите обекти с QR код.

Горско Сливово  (среща на 5.8.): Озеленяване на центъра с рози.

Кърпачево (срещи на 5.8. и на 1.10.): Изработване на рамка за снимки на погледно място Каньона/Завоя, с лого на Деветашкото плато и надпис Кърпачево.

Агатово (среща на 6.8.):  Изграждане на ограда на поляната пред читалището с цел ползване като игрище за футбол и други спортове. 

Крамолин (среща на 6.8.): Закупуване на оборудване за провеждане на събития, което ще се съхранява в читалището - аудио колона с микрофон, флашки за запис на музика, сгъваеми маси, 2 средновековни костюма мъжки и женски.

Брестово (среща на 19.8.): Изграждане на устойчиво място за пикник / беседка в местността Чуката. 

Деветаки (среща на 20.8.):  Оформяне на центъра с изграждане на детска площадка с люлка, пързалка, и мрежа за волейбол.

Къкрина (среща на 19.8.): Поставяне на указателни табели към Къкринското ханче, Крушуна и водопадите, и към Деветашката пещера на подходящи места в селото.

Тепава (среща на 20.8.): Обновяване на указателното табло в центъра на селото, като се постави на по-подходящо место.

Осмар (среща на 23.8.): Изграждане на място за снимки-рамка „Аз обичам Осмар“ до асмата в центъра през читалището, за снимки на гости и туристи.

Драгоево (среща на 24.8.): Изграждане на рамка в центъра и цветни светищи букви "Драгоево"– оформяне на място за снимки на гости и туристи.

Троица (среща на 24.8.): Изграждане на детски кът на терен до реката (беседка, люлка и пързалка).

Хан Крум (среща на 25.8.): Възстановяване на скалния манастир с дървен под, мост между двете килии, дървени нари, подобно на автентичния вид. 

Регионален проект за селата Агатово, Горско Сливово и Крамолин – закупуване футболни екипи за младежи и провеждане на турнир.

В проектите се предвижда участие наместните общности с доброволен труд, както и привличане на доброволци извън района.

През лятото на 2021 година в селата бяха организирани няколко доброволчески акции: за почистване на пешеходни маршрути и пътеки, поставяне на табели и стрелки към пещерите край Кърпачево, почистване на Старата мелница, на църквата и площада в село Крамолин, на парка и площада в село Деветаки.

Проектът „Активни граждани в селата“  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.