cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
20.12.2021

Иновативни подходи за работа с местните общности

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Тази информация се подготвя от сдружение "Деветашко плато" , като част от дейностите по проект „Активни граждани в селата“ , който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.

През лятото и есента на 2021 година на база наученото от партньорите от Норвегия, експертите на СДП разработиха два иновативни инструмента за насърчаване на активното взаимодействие между гражданите в селата и местните администрации. Това са:

  • „Разходка с кмета“ - инициатива на сдружението, която представлява обиколка на района в началото на туристическия сезон с цел набелязване на необходимите намеси за поддръжка или създаване на нова туристическа инфраструктура с цел по-качественото предлагане за туристите и гостите на района.
  • „Банка за идеи“ - поставяне на (физическа) кутия във всяко от селата, в която да се събират предложения и идеи от гражданите. Преглед и обсъждане на идеите заедно с местната общност и общината 1 или 2 пъти годишно и планиране на тяхната реализация.

Започна и тестването на тези инструменти, единият от тях е и заснет в едно от обучителните видеа.