cookie_icon
We use cookies for personalization and statistics. For more information visit our terms of use.
Accept all cookies
Home Search
Search
Menu Search

Karpachevo

Contacts

Георги Петров - кметски наместник на село Кърпачево
Т.: 0884 704243

Ива Таралежкова - председател на сдружение "Деветашко плато"
Т.: 0888 397432
E.: taralezhkova@gmail.com

Васил Василев - Школа по езда "Април"
Т.: 0879 464928
E.: ezdaapril@abv.bg

Росица Илиева - Школа по езда "Април"
Т.: 0878 624133
E.: ezdaapril@abv.bg

Кърпачево е малко, китно селце в община Летница. Отстои на 12 км южно от Летница, на около 40 км североизточно от Ловеч и на около 190 км в същата посока от София.

Разположено е в Дунавската равнина, на около 380 м надморска височина.

Селото е разположено в едни от последните склонове на Стара планина на около 300-400 м надморска височина. Общата територия на землището е 19,195 km²

Население по постоянен адрес към 15.05.2020 г.: 73-ма души (информация ГРАО)

Кметски наместник е Георги Петров– тел. 0884704243

Секретар на читалището е Нина Иванова – тел. 0883478674

В селото през 16 век се заселват турски скотовъдци, а непосредствено след освободителната Руско-Турска война 1878 -1879 г. тук се заселили хора, дошли от габровските колиби, със здрав дух и наследени от деди и прадеди  честност, трудолюбие, гостоприемност. След освобождението от турско робство от 1878 г. до 1923 г. е носело турското име Юруклери. От 01.05.1923 г., по заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве по онова време, се преименува в село Надежда. От 01.01.1950 г. носи днешното име Кърпачево.

В селото е имало училище, открито през далечната 1884 г. Първият учител е бил Спас Пенчев, преселник от Габровско, който е бил подготвен за свещеник, но след заселването си тук става учител. Летописната книга на училището обаче е заведена в учебната 1897/1898 г. Първоначално училището се е помещавало в частна сграда. През 1893 г. започва строеж на нова такава, която е завършена на 27.02.1898 г.  Тя се използва до 1949 г., когато започва да се

строи нова сграда, а старата е приспособена за читалищен салон.

Днес училището функционира като къща за гости.

На 21.12.1921 г. се събират група родолюбиви младежи и поставят началото на днешното читалище. Те му дават името „Зора„. Председател на читалището става Христо Митев Христов. През 1957 г. старото училище е съборено и част от материалите са вложени за направата но новия читалищен дом.

В последствие читалището се прекръства в Народно читалище „Христо Кърпачев – 1921 г”.

В Народно читалище " Христо Кърпачев – 1921 г.“ има обособен  Туристически информационен център и предлага свободен Интернет.

На 10 септември 1932 г. учителският съвет в състав Главен учител Иван Генев и учители Димитър Богданов и Йордана Богданова съвместно с училищното настоятелство в състав Председател Станчо Василев и членове Досю Станчев, Иван Матев, Станю Митев и Димо Велков вземат решение и определят 21 септември / Малка Богородица /  за празник на селото / сбор /.

Поетът Христо Кърпачев, който е дал името на селото.

В землището на селото има две пещери Стълбица и Футьова пещера.

В селото има магазин, къщи за гости. Подходящо е, препоръчва се и предлага възможности за: селски и екологичен туризъм, фестивали, музикални и спортни събития, конна езда.

Селото се обслужва от автобусен транспорт до Севлиево, Ловеч, Летница.

Кърпачево има напълно изградени електропреносна и водоснабдителна системи. Всички мобилни оператори имат обхват, разполага с интернет, цифрова и сателитна телевизия.

Attractions in Karpachevo

view all attractions

Accommodation in Karpachevo

view all accommodations