Проекти

Проект „Прозорец към света”

На 02.04.2009 г. Сдружение „Деветашко плато” подписа споразумение за реализацията на проект „Прозорец към света”, финансиран от Norway Grants - Норвежка програма за сътрудничество, на обща стойност 136 000 евро.

Целта на проекта е създаване на центрове за информация и услуги в деветте села от Деветашкото плато и развитие на устойчив туризъм в региона.

прочети повечи

Младежи за бъдещето на селата (YARF)

Проектът e на организацията Grampus Heritage and Training, Великобритания, а сдружение "Деветашко плато" е един от петте партньорски организации в него. Той включва многостранен обмен за 48 младежи от 6 държави – Великобритания (крайбрежието и планините на Кумбрия), България (района на Деветашкото плато), Кипър (планината Трудос), Естония (остров Саарамаа), Румъния (Трансилвания, Карпатите) и Словакия (водосборния басейн на река Ипел)

прочети повечи

Проект „Агротуризъм”, финансиран от програма Леонардо да Винчи

Проектът на сдружение „Деветашко плато” е насочен към практическо обучение на 10 представители на селата в региона, които се намират на пазара на труда. Темите са: развитие на биологично земеделие и животновъдство и предлагане на услугата селски/ аграрен туризъм. Идентифицирани са нуждите на местните хора от повишаване на техния капацитет и умения за предлагане на места за настаняване и биологична продукция на туристи и гости на Деветашкото плато. Отдалечеността на селата от града, липсата на заетост и наличието на подходяща база - земя и къщи, определят и желанието им за стартиране на собствен бизнес в тези области. Това ще спре обезлюдяването на района и ще задържи работещи хора в селата.

прочети повечи

Проект „Зелено село”

В началото на 2011 година Сдружение „Деветашко плато” в партньорство с още осем организации от Англия, Румъния, Исландия, Словакия, Германия, Ирландия, Италия и Кипър стартира проект „Зелено село” на английската организация „Грампус Херитидж & Трейнинг”, финансиран по програма Леонардо да Винчи на ЕС.

прочети повечи

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!