Новини
Проект "Активни граждани в селата" - срещи през август 03.08.2021
Уважаеми членове и уважаеми жители на селата Агатово, Горско Сливово, Крамолин, Крушуна и Кърпачево,
Ние в сдружение „Деветашко плато” вярваме, че активни граждани има и в селата. Въпреки че са отдалечени от общинските центрове, нашите села все още са живи и в тях има богат културен, обществен и най-вече, човешки потенциал.
Всички ние, живеещи тук, имаме идеи и предложения за това как животът в нашето село да се подобри. Местните хора знаят най-много за традициите, природата и бита на района и имат какво да кажат и с какво да допринесат.
Нашето сдружение „Деветашко плато“ постоянно събира идеи и предложения за проекти и инициативи, които заедно да осъществим във всяко от селата.
Затова ви каним на среща, на която да обсъдим нови възможности за развитието на вашето село.
Срещите се провеждат по предварително уточнен график както следва:
05 август - 15 часа в Крушуна
05 август - 17 часа в Горско Сливово, фоайе на читалището
05 август - 19 часа в Кърпачево, къща "Онгъл"
06 август - 09 часа в Крамолин, Пенсионерския клуб
06 август - 11 часа в Агатово
Всяка полезна и интересна идея е добре дошла.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Графикът за останалите села ще публикуваме допълнително.
Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!