Новини
Бюлетин 3/ Февруари 2019 FireVall  -  Пожарникари доброволци за всички
Бюлетин 3/ Февруари 2019 FireVall - Пожарникари доброволци за всички 20.03.2019

Трета работна среща във Фредериксзунд 12 и 13 Септември 2018 Третата среща на проекта FireVall се проведе във Фредериксзунд, Дания. Партньорите по проекта представиха как се осъществяват организацията, правните аспекти и финансирането на доброволните формирования в своите страни. По време на двудневната среща участниците имаха възможност да посетят 2 центъра на пожарните команди: станцията в Хундестед и станция Хоягер в Слангеруп. По време на посещенията групата обмени информация за оборудването и превозните средства на доброволните пожарни формирования в страните партньори, и разгледаха наличното оборудване и транспорт в посетените станции. Организаторите предложиха възможност за разговори и обмен на информация с местните пожарникари-доброволци, което беше много ценно и полезно за партньорите по проекта. Четвърта работна среща по проекта FireVall 27 и 28 Февруари 2019 Четвъртата среща по проекта се проведе в Миссо, Естония. На срещата партньорите споделиха практиките за обучение и тренировки на членовете на доброволните формирования в своите страни, и бяха събрани много добри примери. След срещата добрите практики ще се включат в уеб-страницата на проекта. Партньорите посетиха станцията на доброволците в Рюге и центъра на професионалната пожарна бригада във Вьору, където получиха информация за дейностите, инструментите, оборудването и превозните средства на такива станции в Естония. В Рюге участниците бяха посрещнати и поздравени от представител на местната община и от член на парламента от региона. Пета заключителна среща по проекта FireVall Петата проектна среща ще се проведе в България на 10 и 11 юли 2019, организирана от сдружение „Деветашко плато“. Това ще бъде заключителната среща по проекта, на която партньорите ще обобщят своите дейности и резултатите от партньорството. Посетете нашия уеб-сайт: www.firevall.eu Социални медии: https://www.facebook.com/FireVall-1767414396893021/ https://twitter.com/FireVallproject

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!