Горско Сливово

Името на селото идва от обилната горска растителност състояща се предимно от сливови дървета. Началото на селището се губи в далечното минало. От епохата на римското и византийско владичество забележителен паметник е Сливовското кале. По тези места са намерени различни археологически находки: паметници, керамика, хоросан, римски монети от император Константин Велики, от Александър и Август Кесаря и др. Легендите разказват, че това кале през средните векове е използвано от българските царе и боляри, които са идвали тук във вековните девствени гори на лов. Според археолога Полихрони Сирку през това кале е минавал път, който се е свързвал с известната римска крепост Никополис Ад Иструм.

Горско Сливово е било доганджийско село и е имало специални задължения към централната власт. Доганджиите получавали тимари – феодални земи, в които са се заселвали. В замяна те трябвало да наглеждат соколовите гнезда, да се грижат за малките соколчета и да ги дресират за лов. В селото са наброени имената на петдесет доганджии. Тия данни се отнасят към 1440 г. когато са направени и първите турски регистри.

В момента Горско Сливово наброява около 700 жители от два етноса – българи и турци. През 1852 г. е построена църквата св.”Георги Победоносец”, а през 1586 г. е построена джамията. През 1872 г. е основано читалището, което сега се намира в модерна сграда построена през 1966г., и развива активна дейност Бачо Киро е един от основателите на читалището в Горско Сливово заедно с Матей Преображенски /Миткалото/. В селото е живяла и една от дъщерите на Бачо Киро – Димитра.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!