Деветаки

Името на село Деветаки, дало името и на цялото плато, не е променено от основаването му. Смята се, че то произхожда от факта, че в местността е имало девет поселища от римско време, които са се обединили в едно.

В землището на селото има останки, свидетелстващи за обитаването му от траки и римляни. За пръв път селото Деветаки се споменава в турския опис на Никополския санджак(окръг) през 1479 г. като тимар (феодално владение в турската империя) с 22 домакинства. В околностите на сегашното село е имало 14 антични селища, най-значимо от които е Деветашката пещера. Това е една от най-големите пещери в България. От сливането на 9 от тези селища е произлязло и името на селото Деветаки.

Селото е разположено на 21 км. на североизток от Ловеч и на 3 км от р. Осъм, върху три хълма. Теренът е карстов с много понори и пещери. Жителите на селото са около 180.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!